12 Isusovih lekcija i za vjenike i za nevjernike: OPROSTI JE PONEKAD NAJTEŽA RIJEČ, ALI KAD JE JEDNOM KAŽETE – OSLOBOĐENI STE!

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Bez obzira na vjersku ili ideološku pripadnost, vrijei pročitati ove univerzalne poruke. Isusova mudrost je stvarna i primjenjiva na svaki dan našeg života

1. Biti velik znači služiti

“Znate da oni koji se smatraju vladarima gospodare narodima i velikaši ih drže pod svojom vlašću. A među vama neka ne bude tako! Nego ko god hoće biti velik među vama, neka vam bude sluga, i ko god hoće biti prvi među vama, neka bude rob svima! Jer ni Sin čovječji nije došao da mu služe, nego da služi i da svoj život dade kao otkupninu za mnoge.”

Ovo je tajna velikog vođstva. Vođstvo nije stvar vladanja već služenja drugih. Kad dajete drugima, u vašem životu nikada neće nedostajati onoga što je dobro.

2. Za brigu postoji lijek

“Pogledajte ptice nebeske, jer one ne siju niti žanju niti skupljaju u žitnice, a ipak ih vaš Otac nebeski hrani. Zar niste vi vrijedniji od njih? Ko od vas može zabrinutošću svojom imalo produžiti svoj životni vijek? I za odjeću, zašto ste zabrinuti? Posmatrajte ljiljane u polju, kako rastu! Ne muče se… A ako Bog tako oblači bilje poljsko, koje danas jest, a sutra se u peć baca, neće li još prije vas, malovjerni? Zato nemojte biti zabrinuti i govoriti: “Šta ćemo jesti?” ili “Šta ćemo piti?” ili “Šta ćemo obući?” Jer svim tim zaokupljeni su neznabošci. A Otac vaš nebeski zna da vam je sve to potrebno.”

Radosno je živjeti bezbrižni život. Tjeskoba je ubica. I stoga, suočite se sa svakim danom, znajući da ako može postojati tako divan i veličanstven svijet, nema razloga za brigu. Pogledajte samo prirodu oko sebe i zaključite sami.

3. Ljubav sve pobjeđuje

Po Isusu najveća zapovijest je: “Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojom!”

To je prva i najveća zapoviest.

“Druga, jednako važna, glasi: “Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe!”

“Sve druge zapovijesti i svi zahtjevi proroka proizlaze iz tih dvaju zapovijesti.”

Takođe: “Ako te ko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Ko od tebe šta zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš”.

“Čuli ste da je rečeno: Ljubi bližnjeg svog, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva je korist? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, šta lično činite? Zar to isto ne čine i pogani?”

“Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!”

Što se tiče ljubavi, ponuđene su tri smjernice: Ljubi Boga. Ljubi bližnjega svoga. Ljubi svoje neprijatelje.

Prvi korak naprijed za razvoj ove ljubavi u našem životu je naučiti kako se moliti. Molitva je dijelenje svog srca s nekim ko je veći od nas, prihvatanje Njegovog autoriteta i prepoznavanje Njegove ljubavi prema nama i svim ostalim živim bićima.

4. Slijedite zlatno pravilo

“Sve, dakle, šta želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.”

Zapitajte se šta želite da ljudi učine za vas, a zatim preuzmite inicijativu i učinite vi to za njih. Koji divan princip. Samo učinite ono što želite da bude učinjeno. Često se dobro djelo neće vratiti od onoga kome ste ga učinili, ali vratiće se iz nekog kutka ovog čudesnog svemira u kojem živimo.

5. Pitajte ono što vam treba

“I ja vama kažem: Ištite i daće vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Zaista, ko god ište, prima; i ko traži, nalazi; i onomu ko kuca, otvoriće se.”

Nemojte se cjenkati s Bogom. Budite direktni. Pitajte za ono što vam je potrebno. Ovo nije igra mačka i miša, ili skrivalice, Usudite se pitati. Moć se nalazi u postavljanju pitanja. Ne kažemo da trebate Bogu predstaviti božićnu listu poklona, ali pitajte stvari koje su bitne, očekujte da čujete odgovor i budite spremni da ga prihvatite. Kad nas djeca nešto pitaju, mi kao roditelji ne možemo odoliti, a da se ne potrudimo i damo im najbolje što im možemo ponuditi, zar ne?

6. Ne sudite

“Ne sudite da ne budete suđeni! Jer sudom kojim sudite bićete suđeni. I mjerom kojom mjerite mjeriće vam se. Što gledaš trun u oku brata svoga, a brvna u oku svome ne opažaš? Ili kako možeš reći bratu svomu: “De da ti izvadim trun iz oka”, a eto brvna u oku tvom? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti da izvadiš trun iz oka bratova

Nemojte kriviti ljude, skakati na njihove neuspjehe i kritikovati im mane – osim ako, naravno, ne želite isti tretman. Taj duh ima svojstvo bumeranga. Tako je lako vidjeti mrlju na licu svog komšije biti nesvestan ružne grimase na svom.

Imate li hrabrosti reći, “Dopusti mi da ti očistim lice”, kada je vaše vlastito lice iskrivljeno prezirom? Ukoliko sudimo drugima imamo sindrom “svete” bolesti “Ja sam svetiji od tebe.” Kada u nekoga upirete kažiprstom, sjetite se da su ostala tri prsta usmjerena prema vama. Oduprite se takvom mentalitetu.

7. Držite riječ

“Vaša riječ neka bude: “Da, da, – ne, ne!” Šta je više od toga, od Zloga je.”

Kada manipulišete riječima da bi bilo po vašem, to nije dobro. Ako možete reći da – recite da. Ako to ne možete – onda recite ne. Nemojte lagati kad znate da ne možete učiniti ono što ste obećali. Riječ “ne” može biti vaš najveći oslobađajući prijatelj, ako je koristite mudro. Ne možete učiniti sve. A ako kažete “da” pobrinite se da učinite ono što ste rekli – čak i ako je to nezgodno. To gradi dubinu karaktera u vašem biću i povjerenje onih oko vas.

8. Dajte u tajnosti

“Ti, naprotiv, kada daješ milostinju – neka ti ne zna ljevica šta čini desnica, da tvoja milostinja bude u tajnosti

Kada nekome pomažete, ne razmišljajte o tome kako to izgleda. Učinite to tiho i u tajnosti. Nemojte “na sva zvona” o svojoj milostivosti. Naučite umjetnost davanja u tajnosti.

9. Oprostite

“Zaista, ako vi otpustite ljudima njihove prestupe, otpustiće i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prestupaka.

U molitvi postoji veza između onoga što Bog čini i što vi radite. Ne možete dobiti oprost od Boga, na primjer, bez da vi takođe oprostite drugima. Ako odbijete učiniti svoj dio, uskraćujete sebi i onaj s Božje strane.

Oprostiti drugima je oslobođenje od lanaca neoprostivosti. “Oprosti” je ponekad najteža riječ, ali kad je jednom kažete, oslobođeni ste. Nemojte čekati da se drugi izvinu vama. Vi vodite i budite prvi koji će ponuditi ruku oproštaja. Tu se ne radi o tome ko je u krivu, a ko u pravu, već o životu ispunjenom slobodom.

10. Govorite Božje riječi

“Dobar čovjek iz riznice dobre vadi dobro, a zao čovjek iz riznice zle vadi zlo. A kažem vam: za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi kažu daće račun na Dan sudnji. Zaista, tvoje će te riječi opravdati i tvoje će te riječi osuditi.”

Svaka nemarno izgovorena riječ će se vam se vratiti. Riječi su snažne; uzmite ih za ozbiljno. Riječi mogu biti vaše spasenje, ali takođe i vaša propast. Smrt i život su u moći jezika, tako da riječi koristite mudro. Analizirajte riječi koje ostavljaju vaše usne. Jesu li one pozitivne? Ili su pune negativnosti i osuda? To je ozbiljna stvar pa obratite pažnju na ovaj savjet. Tu leži razlika između spasenja i prokletstva ovdje na zemlji, a kamoli u cijeloj vječnosti.

11. Ništa nije nemoguće, ako imaš vjeru

“Zbog vaše malovjernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vjere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: “Premjesti se odavde onamo!”, premkestiće se i ništa vam neće biti nemoguće.”

Kad biste imali tračak vjere, mogli biste pomicati planine. Vjera je mala riječ, ali moćna. Vjera je povjerenje u nekoga većeg od sebe, povjerenje u sposobnosti koje su smještene u vama, te povjerenje da sa svakim korakom naprijed pronalazite svoj put prema svojim snovima i ciljevima. Uz još mrvicu postojanosti možete samo izaći kao pobjednik.

12. Koristite ili izgubite

“Zaista, kao kad ono čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova.

Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj, naprotiv, koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun.

Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: “Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!” Reče mu gospodar: “Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!”

Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: “Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!” Reče mu gospodar: “Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.”

A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: “Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupîš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!” A gospodar mu reče: “Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupîm gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom. “Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onome koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.”

To je poput imućnog čovjeka koji odlazi na duži put. On je pozvao svoje sluge i delegirao im odgovornosti. Jednom je dao pet hiljada dolara, drugom dvije hiljade, trećem hiljadu, zavisno o njihovim sposobnostima. Zatim je otišao. Prvi sluga je odmah otišao na posao i udvostručio ulaganje. Drugi je učinio isto. Ali, čovjek s jednom hiljadom je iskopao rupu i pažljivo pokopa gospodarev novac.

Nakon dugog izbivanja, gospodar tih triju službenika se vratio. Onaj kome je dao pet hiljada dolara mu je pokazao kako je udvostručio svoju investiciju. Gospodar ga je pohvalio i učinio svojim partnerom. Isto je učinio i s drugim slugom.

Sluga kojem je dao hiljadu dolara je rekao: Gospodaru, bojao sam se da bi vas mogao razočarati pa sam pronašao dobro mjesto za skrivanje i osigurao novac. Ovdje je, sigurno do posljednjeg centa.” Gospodar ga je ukorio i rekao: “Kriminalno je biti toliko oprezan. Ako si znao da ja tražim najbolje, zašto nisi učinio barem najmanji trud? Mogao si barem oročiti novac na banci pa bih dobio neku malu dobit. Tu hiljadu daj mome prvom slugi koji je najviše riskirao.”

Svako od nas je obdaren određenim darom ili prirodnim talentom koji zahtijeva korištenje. Ako ne uspijete iskoristiti onda ćete ga izgubiti. Što god da radite, nemojte se upoređivati s nekima koji izgledaju kao da su dobili hrpu talenata. Koristite onaj koji vi imate i razvijajte ga. On predstavlja vašu ličnu snagu, a poput mišića, najbolji način za razvoj snage u vašem životu je tako da ga koristite.

I stoga, u svakoj prilici ga koristite – i na taj način ga nikada nećete izgubiti. Zapravo ćete poboljšati svoju poziciju i postati lider u vašem izabranom području djelovanja.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

48 RSD

HRVATSKA

2,33 KN

3,58 KN

ŠVAJCARSKA

0,78 CHF

AUSTRIJA

1,08 €

NEMAČKA

0,49 €

1,19 €

BiH m:tel

1,4 KM

BiH HT Mostar (Eronet)

1,58 KM

BiH BH Telekom

2,42 KM

MAKEDONIJA

53,1 MKD

ŠVEDSKA

10 SEK

SLOVENIJA

1,16 €

Status Astrologa

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

ASTROLOZI - poziv do rešenja Vašeg problema

Igor Pavluković

Aleksandra Arizanović

Milana Kolarov

Marija Tarot

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

48 RSD

HRVATSKA

2,33 KN

3,58 KN

ŠVAJCARSKA

0,78 CHF

AUSTRIJA

1,08 €

NEMAČKA

0,49 €

1,19 €

BiH m:tel

1,4 KM

BiH HT Mostar (Eronet)

1,58 KM

BiH BH Telekom

2,42 KM

MAKEDONIJA

53,1 MKD

ŠVEDSKA

10 SEK

SLOVENIJA

1,16 €